Loading...

你對你的家人又愛又恨嗎?

👧🏻「我好嬲細佬,我覺得佢成日搶左媽媽」
👧🏻「我好想快啲返屋企接細佬呀!」
👦🏻「我唔中意妹妹成日搶左我啲玩具玩」
👦🏻「我好中意妹妹好掛住佢」

❤️你對你的家人又愛又恨嗎?💔

今天晚上,兩歲數月大的女兒有些失眠,慣常在9pm前,親餵數分鐘後,只要讀過圖書及聽著音樂便可以睡著。但今晚有些古怪,閱過圖書後,她要我給她抓背,又不斷的親吻我。本來覺得很甜,但當她似乎若有所思又睡不著的時候,我當且繼續觀察一下。數分鐘後她要求她的爸爸給她抓背,又要他睡在她旁邊。先生當然非常樂意,數分鐘後她又親吻她的爸爸數次。然後她說要拖著我們兩人的手睡覺。我們當然答應。在嘗試著了解她的心態及想表達的意思,我問:

我:ZenZen好鍾意媽媽同Daddy喎

Zen: 係呀!

我:ZenZen梗係因為Daddy媽媽尋日返工,無時間陪ZenZen同哥哥所以好掛住Daddy媽媽,唔捨得瞓覺。(因昨天星期六要全日工作)

ZEN:唔 !(然後努力的將我和先生的手放在一起)I Love 媽媽 I Love Daddy,I Love 哥哥,Daddy Love 媽媽?

先生:Of Course,Daddy Loves 媽媽!

Zen: 媽媽 Loves Daddy?

我:(在思索她為何有此不尋常舉動)Yes。媽媽 Loves Daddy ,媽媽 Loves ZenZen & Zachary too

我:(突然恍然大悟)ZenZen thinks Daddy & 媽媽 not loving each other?

ZenZen: I’m scared in car today (我今日係車好驚)

我:(已知道發生甚麼事,並回應她,讓她知道我聽到她的感受)You were scared in the car?

ZenZen:媽媽 Angry at Daddy (因為當時發生一些很小的爭執,子女不常見,但聲浪不大,只是語氣沒有平日和諧 ,有少少晦氣)

我:哦,it’s because 媽媽angry at Daddy, so you think 媽媽not love Daddy?

Zen: Yes. You not love Daddy?

我:I was angry at Daddy for something he did, and I am not angry anymore and I still love Daddy very much. We can be angry at each other sometimes for things that we do but we are family so we still love each other at the end of the day. (我之前係嬲Daddy講野大聲,而家媽媽唔嬲,同埋媽媽都係愛Daddy,因為我地係一家人,有時會嬲對方做既野,但最後我地都會愛大家

Zen: Like I angry 哥哥 I Love 哥哥?

我:Yes。

Zen: We fam-a-ly

我:Yes 。咁宜家仲有無驚呀?

Zen:無。媽媽you go away?

我:媽媽個時係去洗手間 (因為小爭執平息完了十零分鐘後,因為真的人有三急而走到洗手間,落車前還跟孩子說清楚)

Zen: Not go away?

我及先生:媽媽唔會走咗去唔理ZenZen同Zachary,媽媽好愛ZenZen同Zachary,仲有Daddy

Zen: Ok。I love you MaMa, I love you Daddy, I love you Gor Gor (Gor Gor 全程在熟睡,說罷她便呼呼入睡)

分享這真實的生活點滳是想給大家知道,就算那麼幼少的孩子也會感受到父母的角力及家庭氣紛,父母也是人,也會有壓力,也會有情緒,就算平日看來總是很平靜及冷靜的自己,也一定有按奈不住的時候,我不後悔當時發生的小爭執,說夫妻沒有爭執是騙人的。最重要是能夠明白,我們對家人一定有愛亦有恨的時候( Love & Hate)但我們都會接受對方,因為心理健康是來自我們能夠整合(Love & Hate),簡單地說,我們是可以同時愛亦會同時不喜歡一個人(包括家人),但我們只是不喜歡他做的事或處事模式,而不是他本人。

Dr. Bianca Ho
何善韻博士
註冊輔導心理學家
前計劃顧問

2020-09-25T06:23:10+08:002018-12-19|連繫家人|