Loading...

為何我門的父母會以湊孫為樂?

👧🏻🧒🏻「婆婆我要買玩具。」
👵🏻 「好呀想買就買啦。」
👧🏻🧒🏻「爺爺,爸爸唔俾我食薯片呀」
🧓🏼 「爸爸唔俾,爺爺俾」
👦🏻👩🏻「呀爸呀媽,你地就黎寵壞個孫啦。」
👦🏻👩🏻「呀媽你同呀仔玩左成日,休息下先啦。」
🧓🏼👵🏻「我唔辛苦唔攰呀」

爸爸媽媽你有把小朋友交給父母照顧嗎?有沒有發現明明以前父母對自己耐性不多,會嚴厲地打教導甚至打罵自己,但現在卻會願意花很多時間、心機和精神去照顧孫仔孫女,更以湊孫為樂,不伯辛苦。各位爸媽有沒有想過為何父母會願意放棄退休的自由生活來湊孫?

其實,我們的父母由昔日拼博養家變成留在家中休閒生活,步入老年期而產生的心理及生理轉變令他們易於懷疑自己的能力和影響自我價值。但湊孫的過程則可以讓父母重拾照顧者的角色、過著有目標的生活,從而得到滿足和能力感。與孫仔孫女的互動更可以讓父母獲得被需要和被愛的感覺,令到退休的他們覺得自己仍有價值。

相信各位在職爸媽都非常感激父母願意幫忙湊小朋友,但同時又會擔心年長的父母身心靈會招架不住活潑好動的仔女、痛心父母會被自己仔女激嬲。加上大家教養的不一致而引起的不滿和爭執或影響家庭和諧,令到爸爸媽媽矛盾應否繼續麻煩父母湊小朋友。既然湊孫對父母的意義可能比我們想像的大,畢竟你們是首次當爸媽,他們或許也是首次當祖父母,除了擔心,我們也可以多認同父母的付出,給予他們肯定、愛和關心,再慢慢討論和磨合屬於你們家庭之教養方式,一同享受同小朋友相處同連繫的樂趣吧🥰。

Ms Hiro Kwok
郭䔝彤小姐
輔導心理學家
計劃主任

2020-09-25T06:29:32+08:002019-01-02|連繫家族|