Loading...

你們夫妻間的溝通存有幽默感嗎?

[爸爸無奈系列-老婆大人]

有否聽過「只許周官放火,不許平民點燈」?
老公:「今日想飲咩呀?」
仔女:「凍華田!」
老公:「咁少冰啦!」
老婆:「做乜又俾佢地飲凍野?」
老公:「咪叫咗小冰囉!」
老婆:「小冰唔係凍咩,你今朝無聽到妹妹咳咗兩聲?」
老公:「真係無喎!(冤枉地)」
老婆:「都話你成日都唔留意d仔女,病你都唔知!」
老公:😭😭😭😭😭😭😭😭
老婆:「凍華田,好少好少冰啦唔該!」

關於媽媽都有火系列之「望夫石」出了以後,我向先生自首關於我與他的生活日常已被借用為實例教材,因為那是最貼地,也是媽媽們的心聲,也很多時成為導火線。但我相信一般男士未能了解太太們的忿怒從何而來,而且也越描越黑。所以希望先生們可多加明白。而先生的回覆是:「你咪post囉,我會攪個地下組織….」而我相信,他的地下組織,根本一直存在,而且有一隊軍師。

這隊軍師很重要,因為當男人婚後,得了另一角色,再當爸後,又再多一重角色,要與兄弟朋友會面的時間或多或少也減少了。仍然保持心境年青的爸爸們,一般需要研究甚麼時候組織家庭活動或男士團時機最恰當。因為在他們的角度,太太自從有了孩子後,都會變得容易「遷怒」,就是一般日常家庭細節也需要嚴陣以待。尤其在照顧孩子方面,應務必等待「老婆大人」發號施令才干預會稍為安全。

因為爸爸們堅信,無論怎樣做,也有機會不合心意,效果未如理想,那倒不如聽到指令才做,就萬無一失。久而久之,媽媽看到眼中便是「錫一錫,郁一郁」,爸爸沒有主動幫手,媽媽之所以不滿,是感到不被體恤,為什麼只有自己上心……我一樣沒有私人時間…..

根據進化論的演說,其實媽媽打從準備懷孕開始,已會跟男仕對待下一代的方式不同,因為自古以來,男主要負責覓食,女主要負責照顧幼小。而現代家庭中,因時代變遷而男主外,女主內的傳統已一直削弱,受時間,時代,及文化的影響下,照顧幼小和家庭已變得是雙方的責任與角色,加上地理環境因素(大部分家長需多於一小時交通時間),家庭結構改變,社會對教育的風氣,確實在教養層面是壓力不少。

孩子的情緒和行為其實和「夫妻關係」掛勾,亦成正比的。最有效的教養方式,可以有很多方法,各家自圓其說。但沒有溫暖的夫妻關係,再有效的方法,孩子也不能受惠。所以夫妻間一定要存有「幽默感」,以幽默化解並轉化崩緊的關係是最有效的。

我:「究竟咩事你成日都咁hea既呢?幫下手得唔得?」
老公:「得架,不過邊個叫d仔女咁鍾意你啫,我抱佢又叫媽媽,好似俾人拐咁。」
我:「你試多d唔同方法氹佢先」
老公:「氹咗啦,我唔係wonder woman呀嗎,d仔女鍾意你!」
我:「係咪玩呀?」
老公:「係呀!聽得係咪好開心?」
我:「我唔答,因為你以爲你咁講就唔駛做!」
老公:「嘻嘻,你又知?」
我:「你咁賴皮,我要寫多個媽媽都有火既post!」

Dr. Bianca Ho
何善韻博士
註冊輔導心理學家
前計劃顧問

2020-09-29T11:56:01+08:002019-05-08|連繫伴侶|