Loading...

你能走出自己的陰霾嗎?

👧🏻「點解屋企全部嘅玩具都係哥哥嘅?」
👶🏻「點解淨係哥哥姐姐有得食?」
👧🏻「點解妹妹今日可以早啲放學?」
🧒🏻「點解爸爸媽媽淨係比曬啲時間細佬妹?」

🤔以上的說話/想法有在否在你的成長過程中出現過?現在的你回憶起兒時成的長點滴,會有一絲遺憾還是會會心一笑?💭

當第二位孩子出世時,爸爸媽媽還有大的要照顧,細的一來到這個家庭便要與別人(哥哥/姐姐)分享爸爸媽媽的時間。可獨佔時間不多。可能作為長子/長女的你會想,做大的也有苦自己知,甚感委屈。我絕對同意!但作為父母,我們必需要明白,不同排行位置在環境上有不同體驗,故會影響孩子對父母,手足,及經歷有截然不同的感受。要做到與孩子真正的聯系,必需要以孩子的角度理解他們的感受,再調較親職教養方法。不是反思我做了及付出有幾多,而是問:「他/她感受得到有幾多?」

這是終身的學習,包括我自己。我可以精通理論並大部分時間去實踐,但孩子不是機器,我也不完美,所以我也時常從錯誤,甚至是重覆錯誤中學習,再糾正,研究,再觀察,再練習—-但這些都需要有意識及有心地進行的!

因為女兒一事,心靈上我更懂我的妹妹,我的細佬,我的爸爸 […]

2020-09-25T05:58:30+08:002018-11-28|連繫自身|

你是不是一個「忙」媽媽?

🤦🏻‍♀️「見唔見到媽媽好忙呀?」
🙍🏻‍♀️「等一等先啦,媽媽好忙呀」
🙎🏻‍♀️「好忙呀,快啲啦,好趕時間呀!」
👩‍👧作為媽媽的你,有沒有每天都會跟孩子說自己很忙?
⌛️做了媽媽後,有沒有覺得自己每一天也都變得很忙?

親子關係,從來不是媽媽出現的時間有多少,而是,與孩子「聯繫」的時間有多少。無論你是那位選擇了需要定不需要工作的媽媽,請記著,媽媽的角色,是在孩子長大後,每次回憶起兒時見到媽媽,就會是好時光,每一個片段都是被愛護得無微不致,可放心做回自己的溫暖回憶。而不是,媽媽很兇,媽媽很忙,媽媽嫌棄我,或者最嚴重的……我兒時「因為媽媽很忙/要工作,所以我媽媽[很少]照顧我」的空洞回憶。

忙,並不是作為一位媽媽給孩子的藉口,由選擇要孩子的那一刻,你已選擇了「忙」作為你的生活指標。那種每天「心理撕裂」的感受,亦會繼續出現,所以「平常心」,別讓那種難熬的感受逐漸吞噬你與孩子可擁有的好時光。

Dr. Bianca Ho